Τα περισσότερα προβλήματα που προκύπτουν στις μέρες μας, έχουν να κάνουν με το λογισμικό, έτσι είναι τις περισσότερες φορές δυνατή η διάγνωση ή και επιδιόρθωση του προβλήματος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας από απόσταση, χωρίς την φυσική παρουσία τεχνικού στον χώρο σας. Έτσι δίνοντας εσείς την κατάλληλη άδεια πρόσβασης στον τεχνικό μας αυτός μπορεί να συνδεθεί μέσω ειδικής εφαρμογής στον υπολογιστή σας και να εντοπίσει και επιδιορθώσει τα προβλήματα. Η σύνδεση είναι απόλυτα ασφαλής και η αντιμετώπιση του προβλήματος άμεση.

Ενδεικτικές εργασίες που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως είναι:

  • Επίλυση προβλημάτων Λειτουργικού – προγραμμάτων
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων
  • Εντοπισμός και απομάκρυνση ιών
  • Εγκατάσταση προγράμματος προστασίας (antivirus)
  • Δημιουργία λογαριασμών email  – ανάκτηση κωδικών ασφαλείας
  • Βελτιστοποίηση της απόδοσης του υπολογιστή
  • Εγκατάσταση ενημερώσεων