Δίκτυο υπολογιστών είναι τηλεπικοινωνιακό σύστημα από αυτόνομους ή μη διασυνδεδεμένους υπολογιστές, οι οποίοι είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους. Σε ένα δίκτυο υπολογιστών μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους εκτός από τα PC και άλλου τύπου συσκευές όπως PDAs (Personal Digital Assistants), κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, εκτυπωτές, σαρωτές κλπ .

Κάποιες από τις δικτυακές μας υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης
  • Εγκατάσταση δικτύων LAN, WAN, Wi-Fi, VPN
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Domain Controller
  • Παραμετροποίηση δικτυακών συσκευών
  • Εγκατάσταση firewall, antivirus καθώς και μελέτη ασφάλειας δικτύων
  • Διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών