Ο Server είναι ένας υπολογιστής που αναλαμβάνει την παροχή διάφορων υπηρεσιών, «εξυπηρετώντας» συνήθως αιτήσεις άλλων υπολογιστών, γνωστών ως πελάτες (clients). Η επικοινωνία μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή γίνεται μέσω ενός τοπικού δικτύου, ή ακόμα και μέσω του Διαδικτύου. Στην Tg Computers παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και έλεγχο σε servers, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εγκατάσταση, διαχείριση και βελτιστοποίηση τους. Έτσι μεγιστοποιούμε την απόδοση καθώς και εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία τους κάνοντάς τους ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των πελατών μας.